Üyelik Şartları

Metal işkolunda faaliyette bulunan işyerlerinin “gerçek” veya “tüzel kişi” olan işverenleri sendikamıza üye olabilir. 

Üyelik, “gerçek kişi” işveren ile “tüzel kişi” işverenin kanun ve diğer mevzuata uygun olarak üyelik başvurusunda bulunması ve MESS Yönetim Kurulu’nun kabulü ile kazanılır.

“Gerçek kişi” olan işverenin reşit olması, medeni hakları kullanmaya ehil bulunması şarttır.