Tarihçe

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, MESS, 14 Ekim 1959 tarihinde İstanbul'da çağdaş, ileri görüşlü, sanayileşmeye kendilerini adamış ve ilkeli 11 girişimci tarafından kurulmuştur.

Kurucularımıza şükran borçluyuz.

Sendikamızın amacı, "Metal İşkolu"nda faaliyet gösteren işverenleri sendika çatısı altında toplayarak; üyelerini temsil etmek, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, mevzuat çerçevesinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, kurulmuş veya kurulacak olan sanayinin daha verimli ve ahenkli çalışması için işkolunda adil bir ücret sisteminin kurulmasına ve daha iyi bir çalışma ortamının gerçekleşmesine yardımcı olmak, işçilere sürekli ve uzun vadeli refah ve sosyal güvence sağlayabilmek için ülke ekonomisini güçlendirici çalışmalar yapmak ve bu doğrultuda toplu iş sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak, devam ettirmek ve bu amaçla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır.

Bu amacın gerçekleştirilmesi için MESS; devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin ve cumhuriyetin korunması, Atatürk ilkelerinin yaşatılması için demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterir.