Ulusal Kuruluşlar

MESS, üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların faaliyetlerine katılarak, çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri ile ilgili konularda uluslararası arenadaki gelişmeleri takip eder ve üyelerini bilgilendirir.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
MESS Eğitim Vakfı (MEV)
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)
TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı
Elginkan Vakfı
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu
Türkiye İş Kurumu, Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu
Türk Patent Enstitüsü Danışma Kurulu
TÜSSİDE Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Danışma Kurulu
Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
Ekonomik ve Sosyal Konsey
Üçlü Danışma Kurulu
Çalışma Meclisi
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu
Asgari İşçilik Tespit Komisyonu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Yüksek Hakem Kurulu
Vergi Konseyi
Meslek Danışma Komisyonu
Türkiye İş Kurumu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları
İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi
Kalkınma Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonları
İaşe Tespit Kurulu
Tozla Mücadele Komisyonu
Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu
Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu
Sanayi Stratejisi İzleme ve Yönlendirme Komistesi
Tüketici Konseyi
TESEV Genel Kurulu
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu İstihdam Teknik Komitesi
Mesleki Eğitim Kurumu
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurul
Resmi Arabulucular Seçici Kurulu
Ambalaj Komisyonu
Tehlike Sınıfları Komisyonu