Eğitim

MESS, metal ve elektronik sanayindeki işverenlerinin rekabet edebilirliğini ve verimliliğini artırarak endüstri ilişkilerini sürekli, dengeli ve sağlıklı geliştirmeyi hedeflemektedir.

"İnsanlarla başarıya doğru" ilkesiyle hareket eden MESS, eğitim ve öğretimdeki kaliteyi ekonomik rekabete yön vermek ve verimliliği artırmak için tek ve en önemli faktör olarak görmektedir.

Değişen şartlara hızlı uyum sağlayan nitelikli işgücünün, günümüzde ülkelerin rekabet avantajı olduğuna inanan MESS, ulusal ve uluslararası eğitim projeleri, eğitici yayınları ve faaliyetleri ile insan gücünün çok yönlü eğitilmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

1986 yılında MESS'in öncülüğünde kurulan MESS Eğitim Vakfı (MEV), MESS üyelerine özel ve kapsamlı eğitimler vermektedir. MEV, günün değişen ve gelişen şartlarına uygun olarak, çalışanlara bilgi ve becerilerini geliştirme ve mesleki-teknik bilgi kazandırma konularında hizmet vermektedir.

Ülkemizde sanayi ve hizmet sektöründeki tüm kuruluşlara ve işçi ve işveren sendikalarına eğitim ve danışmanlık hizmeti götüren MESS Eğitim Vakfı, verimliliğin artırılmasında ve maliyetlerin düşürülmesinde önemli katkılarda bulunmaktadır. 

MESS Eğitim Vakfı, yönetim ve üretim tekniklerindeki sürekli değişime paralel olarak, geliştirdiği, çeşitlendirdiği eğitim ve danışmanlık programlarını, sanayi deneyimine sahip kadrolu uzmanları, üniversite öğretim üyeleri ve görevlilerinden oluşan geniş bir eğitmen kadrosuyla uygulamaktadır. MEV sanayimizin ve çalışanlarımızın, değişime, teknolojik gelişmelere ve küresel rekabete zamanında uyum sağlamalarına katkıda bulunabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.