İŞVERENLERCE İŞYERİ VEYA İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE HİZMET ERBABINA YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞKİN İSTİSNA TUTARI

 

DÖNEM

İSTİSNA TUTARI

01.01.2021

31.12.2021

25 TL