Genel Sekreterlik

 • Av. Hakan YILDIRIMOĞLU
  Genel Sekreter

  Ankara’da doğan Hakan Yıldırımoğlu, TED Ankara Koleji’ni takiben 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları alanında “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mukayeseli Grev Yasakları” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamlamıştır. Yıldırımoğlu, meslek hayatına 1995 yılında stajyer avukat olarak adım attığı Koloğlu Hukuk Bürosu’nda, 1997 yılına kadar avukatlık yapmıştır. Yıldırımoğlu daha sonra; 1997-2003 yıllarında Ren Holding A.Ş.’de Hukuk Müşaviri-Endüstri İlişkileri ve Personel Müdürlüğü, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de 2003-2007 yıllarında Endüstri İlişkileri Müdür Yardımcılığı, 2007-2010 yıllarında Endüstri İlişkileri Müdürlüğü, 2010-2012 yılları arasında ise Koç Holding A.Ş. Endüstri İlişkileri Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

  1 Mayıs 2012’de Genel Sekreter Baş Yardımcısı olarak MESS’de göreve başlayan Yıldırımoğlu 21 Mayıs 2013 tarihinde Genel Sekreter olarak atanmıştır. 10 farklı işkolunda (metal, bankacılık, tekstil, cam, kağıt, petrol ve kimya, maden, deniz taşımacılığı, gemi inşa, gıda) işçi sendikalarıyla toplu sözleşme müzakereleri yürüten, çalıştığı kurumlar adına pek çok seminer ve toplantıya konuşmacı olarak iştirak eden Yıldırımoğlu’nun, iş hukuku ve endüstri ilişkileri konusunda çeşitli yazı ve makaleleri yayımlanmıştır. Söz konusu görevleriyle eş zamanlı olarak; 2000-2003 yıllarında Tekstil İşverenleri Sendikası Danışma Kurulu Üyeliği, 2007-2010 yıllarında Cam İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyeliği ile Genel Sekreterliği, 2010-2012 yıllarında Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Aynı zamanda MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, SIBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeliği, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu Üyeliği görevlerini deruhte eden Yıldırımoğlu'nun İstanbul Barosu ve PERYÖN’e de üyeliği bulunmaktadır.

 • Av. Erten CILGA
  Baş Hukuk Müşaviri

  1964 yılında İstanbul’da doğan ve 1981 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1985 yılında mezun olan Erten Cılga, avukatlık stajını tamamlayarak bir süre serbest avukat olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün 84. dönem İşletme İdaresi Programı’nı tamamladı.
  Av. Erten Cılga, 1 Haziran 1990 tarihinde başladığı MESS Hukuk ve Toplu Sözleşme Bölümü’nde 1998 yılına kadar Müşavir Avukat olarak görev yaptı. 1998 yılından 2003 yılına kadar MESS İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü olarak görev yapan Cılga, 2003 yılının başından itibaren bu görevi de uhdesinde kalmak üzere Mevzuat Bölümü Hukuk Müşaviri olarak 2010 yılı sonuna kadar görev yaptı. Av. Erten Cılga, 2011 yılı itibariyle Hukuk ve Toplu Sözleşme Hukuk Müşaviri olarak görevini sürdürdü ve 1 Mayıs 2012 tarihi itibariyle Baş Hukuk Müşavirliği’ne terfi etti. 
  Çalışma yaşamı, iş hukuku ve endüstri ilişkilerine yönelik çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunan ve bu alanda yapılan çeşitli seminer ve panellerde tebliğler sunan Av. Erten Cılga, REFA Eğitimleri’nin Bireysel ve Toplu İş Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitmen olarak MESS Eğitim Vakfı’na da katkıda bulunmaktadır. 
  MESS Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olan Av. Erten Cılga aynı zamanda Vakfın Denetleme Kurulu Üyesidir. Cılga, 2006 yılında yayın hayatına başlayan MESS Sicil İş Hukuku dergisinin yayın yönetmeni olarak görev yapmaktadır.