İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nde değişiklik yapıldı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 31 Ocak 2018 tarih ve 303018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ ile “İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi”nde değişiklikler yapıldı.

Tebliğ