Genel Katılımlı Eğitim Programları

 

MESS Eğitim Komisyonu’nun 2014 yılında gerçekleştirilen ilk toplantısında, MESS üyelerinin eğitim ihtiyaç ve taleplerinin bir anketle araştırılması karara bağlanmış ve uygulanan anket ile 2015 yılında MESS üyesi işletmelerin hangi eğitim konularına odaklanılmasını talep ettikleri tespit edilmiştir.

Anket sonuçları MESS Dış İlişkiler, Eğitim ve Projeler Müdürlüğü ile MESS Eğitim Vakfı (MEV) tarafından incelenmiş ve oluşturulan “Genel Katılımlı Eğitim Programı” 2015 yılında gerçekleştirilen ilk MESS Eğitim Komisyonu toplantısı ile duyurulmuştur. Genel Katılımlı Eğitim Programı’nda yer alan eğitimlerin organizasyonu MESS Dış İlişkiler, Eğitim ve Projeler Müdürlüğü tarafından yapılırken, eğitimler MEV eğitmenleri tarafından verilmektedir. Genel Katılımlı Eğitim Programı’nın masrafları ise Sendikamız tarafından üstlenilmiş olup, üyelerimiz personelinden oluşan katılımcılar eğitim programından ücretsiz yararlanmaktadır.

 Eğitim talep anketi verileri esas alınarak hazırlanan programda İstanbul ilinde Proje Yönetimi, Etkili Takım Çalışması, Toplam Verimli Yönetim, ISO/ TS 16949, Verimlilik Artırma ve Maliyet Düşürme Teknikleri ve Liderlik olmak üzere altı; İzmir ilinde Toplam Verimli Yönetim, FMEA Hata Türleri Analizi ve ISO 9001 İç Denetçi eğitimleri olmak üzere üç ve Bursa ilinde Yalın Üretim, FMEA Hata Türleri Analizi ve ISO/TS 16949 olmak üzere üç başlıkta eğitim gerçekleştirilecektir. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, talebin yoğunlaştığı eğitim başlıklarında birçok ilave oturum oluşturulmuş ve toplamda 1.000’i aşan katılımcıya yönelik bir eğitim programı oluşturulmuştur.

Şu ana kadar, İstanbul’da 20-21 Ekim ve 9-10 Kasım tarihlerinde Proje Yönetimi, 3-4 Kasım ve 17-18 Kasım tarihlerinde Etkili Takım Çalışması, 10-11 Kasım ve 23-24 Kasım tarihinde Toplam Verimli Yönetim eğitimleri gerçekleştirilmiştir.  İzmir programında yer alan Toplam Verimli Yönetim eğitimi 3-4 Kasım ve FMEA Hata Türleri Analizi eğitimi 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Bursa programında yer alan Yalın Üretim eğitimi ise 25-26 Kasım tarihilerinde gerçekleştirilmiştir.

Galeri