2016 Genel Katılımlı Eğitim Programı

2015 yılında MESS Eğitim Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda, üyelerimizin taleplerine istinaden başlatılan “MESS Genel Katılımlı Eğitim Programı”nın 2016 yılı planlaması için eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları başlamıştır. Bu doğrultuda hazırlanan Eğitim İhtiyaç Analiz Anketi, MESS üyesi işletmelerle elektronik ortamda paylaşılmıştır.

Eğitim İhtiyaç Analiz Formu ile MESS üyesi işletmelerdeki personele yönelik eğitim talepleri tespit edilerek, 2016 yılında organize edilecek olan ve MESS üyesi işletmelerin personeline ücretsiz sunulacak eğitimlerin, talepler doğrultusunda gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Talepler, belirli bir kontenjan dahilinde eğitim oturumlarına dağıtılacaktır. Bu itibarla eğitim taleplerinin gerçekçi bir planlamayla yapılması önem taşımaktadır. Form, üyelerimizin İK yöneticilerine ve MESS Eğitim Komisyonu üyelerine 21 ve 22 Haziran 2016 tarihlerinde elektronik posta yoluyla iletilmiştir.

Formun 15 Temmuz 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurulmasını rica ederiz.